Informace pro členy SSK 0109

Možnost individuálního tréninku na střelnici SSK Sedlčany.                     8.dubna 2020

V souvislosti s určitým rozvolněním opatření souvisejících s epidemií Covid-19 otevírá SSK Sedlčany pro své členy možnost individuálního tréninku na klubové střelnici.
Základní podmínky, které je nutné při tréninku na střelnici bezpodmínečně dodržovat:

  1. Dodržovat Provozní řád střelnice (viz záložka "O nás")
  2. Po dobu střelby musí být na střelnici přítomen správce střelnice a minimálně jedna další osoba
  3. Po celou dobu pobytu na střelnici musí všichni používat roušku
  4. Zachovávat vzdálenost mezi střelci min. 2m, i v prostoru terčů dodržovat 2m odstup.
  5. Používat jen každý druhý stav, tzn. současně mohou střílet max. 4 střelci; V případě více osob musí přebývající osoby vyčkat mimo prostor stavů při dodržování pravidla 2m.
  6. Rozestupy min. 2m udržovat i v přístřešku, WC není povoleno používat.
  7. Používat dezinfekci rukou, mimo jiné i před a po manipulaci s provozním deníkem střelnice.
  8. Po ukončení střelby neponechávat v prostoru stavů žádné předměty.
Věříme, že členové klubu přivítají možnost si zatrénovat.

                                                                                                    Vedení SSK 0109 Sedlčany