Informace pro členy SSK 0109

Možnost individuálního tréninku na střelnici SSK Sedlčany.                     20.června 2020

V souvislosti s dalším rozvolněním opatření souvisejících s epidemií Covid-19 otevírá SSK Sedlčany možnost individuálního tréninku na klubové střelnici.
Základní podmínky, které je nutné při tréninku na střelnici bezpodmínečně dodržovat:

  1. Dodržovat Provozní řád střelnice (viz záložka "O nás")
  2. Dodržovat pravidla kontaktu související s epidemií Covid-19, platná v den tréninku
  3. Po dobu střelby musí být na střelnici přítomen správce střelnice a minimálně jedna další osoba
  4. Používat dezinfekci rukou, mimo jiné i před a po manipulaci s provozním deníkem střelnice.
  5. Po ukončení střelby neponechávat v prostoru stavů žádné předměty.
Věříme, že členové klubu přivítají možnost si zatrénovat.

                                                                                                    Vedení SSK 0109 Sedlčany