Informace pro členy SSK 0109

Výroční členská schůze 

Dne 10. 1. (pátek) 2020 se konala výroční schůze našeho klubu od 17 hodin v restauraci Na hřišti (tradičně u Dlabana)

S sebou nezapomeňte členský průkaz, peníze na členské příspěvky a letos 100 Kč navíc na částečné pokrytí částky za nový provozní řád a za znalecký posudek provozního řádu. Vše platné od 25. 11. 2019.

Občerstvení zajištěno.

Připojuji výzvu k neplatičům za rok 2019 (členské známky, platba za neodpracované brigády). Pakliže jejich dlužné částky nebudou zaplaceny do 10. 1. 2020 (včetně), jejich členství v klubu bude výborem na této schůzi ukončeno!